Voor wie?

Alle bezoekers zijn welkom bij Van Hennik. Maar om een beeld te schetsen van degenen die zich bij zijn praktijk melden een kleine greep.

Hoogbegaafd
Dan blijk je hoogbegaafd te zijn. En dan? Waarom blijft studiesucces of een succesvolle carrière uit, terwijl je toch best slim wordt gevonden? Hoe komt het dat je baas niet snapt dat je gelijk hebt? Het zijn vragen die mensen met een hoge intelligentie kunnen kwellen. Maar je kunt je ook afvragen of je op de goede weg bent en of je je talenten op de juiste manier inzet in je werk of in je leven. Filosoferen bij de practicus kan je verder helpen.

Onderwijs
Het onderwijs is steeds in beweging. Dat kan je als docent voor lastige dilemma's plaatsen. Moet ik mij voegen naar de wensen van de schoolleiding? Is er ruimte voor mijn eigen keuzes? En wil ik me eigenlijk wel voegen, terwijl ik weet dat het ook anders kan? Of zelfs anders moet? Leerkrachten krijgen geen tips waarmee ze beter les kunnen geven, maar verwerven in de stoel bij de practicus inzicht in hun persoonlijke situatie. Filosoferen bij de practicus kan je verder helpen. Zie ook www.vanhennikonderwijs.nl.

Bestuurlijke echelons
Welke positie neemt u in ten aanzien van de problemen van deze tijd. Toezicht houden, besturen en leidinggeven zijn bezigheden waarbij integriteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen. Hoe gaat u daarmee om? Iedere leidinggevende heeft te maken met ethische kwesties en dan is een stevig eigen fundament belangrijk. Wat is dat fundament? Wat is die leidraad bij uw werk. Filosoferen bij de practicus kan u verder helpen.

Professionals
U bent actief in het bankwezen, als advocaat, partner in een accountantskantoor, maar de samenleving stelt vraagtekens bij de integriteit van uw beroepsgroep. Hebt u de juiste keuzes gemaakt? Moet u het roer omgooien? Hoe verweert u zich tegen zogenaamd grappige negatieve opmerkingen en waarom hebt u daar nu eigenlijk last van? Filosoferen bij de practicus kan u verder helpen.

Het heeft eyeopeners opgeleverd en het heeft ook bevrijdend gewerkt.
- Bezoeker

Sommige browsers, zoals Google Chrome, geven aan dat deze site niet volledig beveiligd is. We hechten eraan op te merken dat dit alleen geldt voor het doorgeven van gevoelige informatie als creditcardgegevens. Wees gerust: we vragen nooit om dit soort gegevens.